Hochschulen Fachbereich Raumplanung

Fachbereich Raumplanung

Technische Universität Berlin

FB Umwelt und Gesellschaft
Rohrdamm 20-22
13629 Berlin
Tel: 030-3 80 06 176
Fax: 030-3 80 06 185

Internet: http://www.tu-berlin.de

Universität Dortmund – Fakultät Raumplanung

August-Schmidt-Straße 10
44221 Dortmund
Tel: 0231-755 22 84
Fax: 0231-755 26 20

Internet: http://www.uni-dortmund.de

Technische Universität Hamburg-Harburg

Kasernenstraße 10
21071 Hamburg
Tel: 040-428 78 31 09
Fax: 040-428 78 25 80

Internet: http://www.tu-harburg.de

Universität Kaiserslautern – FB Raum- und Umweltplanung

Pfaffenbergstraße 95
67663 Kaiserslautern
Tel: 0631-205 22 91
Fax: 0631-205 32 00

Internet: http://www.rhrk.uni-kl.de

Universität Gesamthochschule Kassel – FB Stadtplanung/Landschaftsplanung

Henschelstraße 2
34127 Kassel
Tel: 0561-804 32 10
Fax: 0561-804 23 88

Internet: http://www.uni-kassel.de

Seitenanfang